SKEPP looft thesisprijs uit van € 1.000.

Prijs
€ 1.000

De Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale (SKEPP) looft een prijs uit ter waarde van 1.000 euro voor de beste studententhesis waarin pseudowetenschap, het paranormale en gelijkaardige onderwerpen op een kritische wijze worden onderzocht.

Deze prijs wil het kritisch en skeptisch onderzoek aanmoedigen.

Uiterlijke indiendatum: 31 oktober 2024

Wie/wat komt in aanmerking?  Thesissen ingediend tijdens het academiejaar 2021-2022 of 2022-2023, bij een Vlaamse Universiteit of Hogeschool.

Mogelijk onderwerpen: pseudowetenschap, randwetenschap, paranormale en bovennatuurlijke  verschijnselen, mythes en urban legends, complottheorieën, alternatieve geneeskunde, religieus of ideologisch dogmatisme, geschiedvervalsing, mirakels, wetenschapsfraude, magie, bijgeloof,  waarzeggerij, kwakzalverij, scepticisme, bedrog en misleiding, irrationaliteit en massahysterie, etc.

Zie reglement hieronder voor details.

De jury wordt jaarlijks samengesteld door het bestuur van SKEPP vzw.

Toegekend:

  • In 2005: Els Huybregts, met een thesis over het gebruik van alternatieve geneeswijzen bij patiënten die lijden aan multiple sclerose: “Use of alternative therapies by patients with Multiple Sclerosis”. Dr. Huybregts, concludeerde in haar thesis o.a. dat tevredenheid en perceptie van werkzaamheid bij MS-patiënten groter was voor reguliere dan voor alternatieve behandelingen.
  • In 2007: Maarten Boudry met de thesis "De naakte keizers van de psychoanalyse. De immunisatiestrategieën van een pseudowetenschap". 
  • In 2014: Ruben Bonte met de thesis "Een kritische analyse van het werk van Ervin Laszlo. Het Akasha veld als integrale theorie van alles?".

 

Reglement

Artikel 1.  SKEPP vzw kent jaarlijks hoogstens één prijs toe. Deze prijs, een geldsom van 1.000 euro, bekroont een eindverhandeling als wetenschappelijk rapport naar aanleiding van een kritisch onderzoek betreffende pseudowetenschap, het paranormale en andere onderwerpen in verband met kritisch en sceptisch denken.

Artikel 2.  Het ingeleverde werkstuk dient een eindverhandeling te zijn die geleid heeft tot een diploma uitgereikt aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool.

Artikel 3.  De thesis moet ten laatste op 31 oktober als pdf-bestand ingezonden worden naar info@skepp.be, telkens vergezeld van een curriculum vitae (CV) van de kandidaat en een samenvatting in het Nederlands van maximaal 250 woorden.

Artikel 4.  De jury beslist volledig autonoom en zonder mogelijkheid tot beroep over het al of niet toekennen van de prijs. Er wordt geen briefwisseling gevoerd over de toekenning van de prijs.

Artikel 5. De SKEPP-thesisprijs wordt telkens in het najaar uitgereikt.

SKEPP vzw
Waversebaan 203
3001 Heverlee
Info@skepp.be

 

Gewicht
0

Andere Prijzen

€25.000
De pdw-trofee en eeuwige roem
Een kromme vijs.