De Zesde Vijs

Prijs
De pdw-trofee en eeuwige roem

Sinds 1996 reikt SKEPP jaarlijks twee prijzen uit aan niet-leden, met name de Zesde Vijs en de Skeptische Put. De Skeptische Put wordt gegeven aan diegene die zich uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen.

De Zesde Vijs wordt toegekend aan iemand die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudo-wetenschap en het paranormale. Van mensen met gezond verstand wordt gezegd dat ze ze "alle vijf" hebben, naar de vijf zintuigen. Paranormalen beweren dikwijls nog over een extra zintuig meer te beschikken. Welnu, de Zesde Vijs wordt uitgereikt aan mensen die bewezen hebben over een extra portie gezond verstand te beschikken, door in de media op te vallen door een genuanceerde kritische kijk op de zaken of door een grondig gedocumenteerd betoog.

Bij deze prijs hoort een trofee, de pdw-trofee, genoemd naar Patrick De Witte, die jaren lang voorzitter was van de prijzen commissie. pdw, met de bril op het voorhoofd, "de man die met zijn hersenen keek", is een blijvende inspiratie voor het SKEPP-team.

Gewicht
0

Andere Prijzen