kloptdatwel

Subscribe to feed kloptdatwel kloptdatwel
Bijgewerkt: 27 min 10 sec geleden

De linke weekendbijlage (2-2023)

za, 14/01/2023 - 22:46

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

The post De linke weekendbijlage (2-2023) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (1-2023)

za, 07/01/2023 - 12:08

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Voor wie op Twitter zit is het een aanrader om het verslag van 'Holistic Sjamadriaan' van de eerste dag van Giel Beelens Kukuru festival terug te lezen. Werkelijk hilarisch.

We gaan van start met Kukuru Ontwerp je eigen 2023! De hele dag doe ik verslag van de webinars. pic.twitter.com/UIuLCA3i4E

— Holistic Sjamadriaan (@zeg_eens_aad) January 6, 2023

The post De linke weekendbijlage (1-2023) appeared first on Kloptdatwel?.

Firehosen met klimaatscepticus Ferdinand Meeus

wo, 04/01/2023 - 07:00

Ferdinand Meeus, een gepensioneerde scheikundige die zich nogal roert in het klimaatdebat met dubieuze uitlatingen, mag zich verheugen in aanhoudende aandacht van factcheckers (o.a. DPA, Knack, Factcheck Vlaanderen, Klimaatveranda en #Ophef) en nieuwssites (o.a. Joop, De Nieuwe Wereld, ON!). Omdat hij hier niet bepaald altijd even goed uitkomt, wou ik zelf eens kijken waar de commotie overgaat en hoe hij zich tegen de kritiek verdedigt. Naar aanleiding van Meeus' antwoord op vragen van het programma #Ophef!, ben ik zijn Twitter en OpinieZ, een online opinieplatform, gaan bekijken. Wat ik daar tegenkwam is het best te beschrijven als een variant van de eerder op Kloptdatwel besproken gesprekstechniek Gish Gallop.

Ter herinnering de Gish Gallop is een discussietactiek waarbij je een snelle reeks van “misleidende argumenten, halve waarheden en verkeerde voorstellingen” afvuurt op je opponent. De variant die Meeus vooral op Twitter hanteert, kan Firehosing genoemd worden. Deze techniek kenmerkt zich door misinformatie over een langere periode en via meerdere kanalen te verspreiden. Je creëert zo een overweldigende hoeveelheid aan informatie van lage kwaliteit, leugens en al eerder ontkrachte stellingen.
Op Twitter bereikt Meeus dat door zijn berichtjes opnieuw te sturen, stellingen continu te herhalen, korte onduidelijke reacties te plaatsen, enzovoorts. Sommige van die berichten worden dan opgepikt en krijgen vele likes en reacties.
Door de hoeveelheid is het ondoenlijk om overal op te reageren en kan de ongeïnformeerde lezer het idee krijgen dat Meeus toch een punt zou hebben. Bijvoorbeeld door het illusory truth effect, ook behandeld in het programma #Ophef. Dit effect houdt in dat je geneigd bent verkeerde informatie als waarheid te zien, omdat je er bekender mee bent. Een ander doel van Firehosing is het uitschakelen van de ratio, omdat je door de hoeveelheid en herhaling begint te twijfelen wat nou waar is. Zo ga je keuzes maken op basis van emoties of de groep/de stam waarmee je je identificeert in plaats  van je keuze af te laten hangen van redelijk argumenten.

De productie van Meeus is dus te groot om per bericht te behandelen. Wel kan ik enkele tactieken bespreken die hij gebruikt. Zo hoop ik te illustreren dat wat Meeus deelt van dusdanige lage kwaliteit is dat het beter genegeerd kan worden.

Fopexpert

De eerste tactiek die Meeus gebruikt is nep-expertise. Door te doen alsof hij een expert is, hoopt hij dat zijn boodschap serieuzer genomen wordt en niet slechts als een mening van een leek. Meeus heeft geen wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van klimaatverandering. In zijn twitter profiel staat de titel IPCC expert reviewer, maar die titel kan zo’n beetje iedereen krijgen zo laat #Ophef overtuigend zien. De verdediging van Meeus, dat het IPCC aangeeft dat de titel wel wat voorstelt, schiet tekort gegeven de demonstratie van de journalist en verklaring van iemand die betrokken was bij het proces van beoordeling.
In een reactie op #Ophef stelt Meeus dat zijn opleiding in organische scheikunde hem een expert maakt aangaande de basiswetten van CO2, broeikaseffect en van de energiebalans van de planeet. Er zijn echter scheikundigen die wel actief onderzoek deden naar atmosferische processen aangaande het klimaat die uitspraken van Meeus tegenspreken. Ook scheikundige verenigingen spreken zijn uitlatingen gedeeltelijk tegen. Een ander punt dat zijn vermeende expertise tegenspreekt is dat de onderwerpen op zijn twitteraccount voor het grootste gedeelte helemaal niet over CO2, energiebalans en de basiswetten gaan. Het meeste gaat over ijs gerelateerde onderwerpen als zeeijs en ijsmassa, biologische onderwerpen als koraal, gewassen en de hoeveelheid bladbedekking in de wereld, observaties over temperatuur, weerextremen en overstromingen en vooral ook politiek. Onderwerpen waar hij zelf dus aangeeft geen expertise over te bezitten. Toch werpt hij zich voortdurend op als expert, in antwoorden op de vraag of hij een expert is op Twitter en op OpinieZ.

Het zal geen verassing zijn dat de meerderheid van wetenschappers die wel expertise hebben door actief wetenschappelijk onderzoek in de klimaatwetenschappen Meeus tegenspreken. Meeus zijn tactiek tegen deze kritiek is de klimaatwetenschappers en zelfs de hele klimaatwetenschap verdacht te maken door een combinatie van complotdenken, beschuldigingen en verouderde wetenschapsfilosofie. Hiermee vermijdt hij dat hij inhoudelijk moet reageren op de kritiek en hoopt hij dat het voor de lezer niet uitmaakt dat hij alleen zelfverklaarde expertise heeft op het gebied van klimaatwetenschap.

Uit eigen ervaring weet ik dat er niet veel nodig is om ervan beschuldigd te worden in een sekte te zitten wegens het delen van bepaalde klimaatinformatie. Verklaringen van glaciologen in factchecks worden afgedaan als komend van bekende klimaatalarmisten. Anderen worden beschuldigd van het plegen van censuur. Een voorbeeld van het complotdenken is een selectieve quote van prof D. Schneider uit 1989. Schneider is vaker doelwit van mensen die kritisch tegenover klimaatverandering staan omdat hij een publiek figuur was. De quote blijkt uit de jaren ‘70 te komen. Door het bewust weglaten van de zin die hier direct op volgt - "I hope that means being both." - lijkt de quote te beweren dat Schneider oproept om te overdrijven over klimaatverandering terwijl hij juist opriep om de waarheid te spreken. Dit was al in 1989 bekend. Toch blijft Meeus dit verspreiden.

Fopwetenschapsfilosofie

Een voorbeeld van hoe Meeus de klimaatwetenschap verdacht maakt is om het verouderde falsificationisme te gebruiken en te beweren dat omdat klimaatwetenschap in zijn ogen niet gefalsifieerd kan worden, of al gefalsifieerd is, het - Karl Popper indachtig - geen “echte” wetenschap is. Hij twittert echter ook dat je wetenschapsfilosofen als Kuhn en Lakatos moet lezen en had dan moeten weten dat zij nogal wat kritiek hadden op deze te simplistische weergave van wetenschap door Popper. Filosofen vinden dit een kul argument getuige ook de reactie van wetenschapsfilosoof en skepticus Maarten Boudry op Twitter.

Kersenplukken met onduidelijke grafieken

Een manier om zaken te verdraaien is door selectief met bronnen om te gaan en onduidelijke grafieken te plaatsen waar je dan zelf maar een conclusie uit moet trekken. We hebben hierboven al gezien dat Meeus niet de hele quote van Schneider gebruikt. Andere voorbeelden zijn misleidende grafieken die een verkeerde y-as nemen, een variant hiervan wordt door Sanne Blauw besproken.
Maar ook door erg selectief te zijn in welke grafieken hij kiest van bronnen die op zich betrouwbaar zijn, doet Meeus aan misleiding. Bijvoorbeeld door op Twitter de onderstaande grafiek weer te geven die dagelijkse variatie laat zien in plaats van de duidelijkere grafiek van dezelfde site die de maandelijkse weergave laat zien. Beide grafieken gaan over het zeeijs en komen van dezelfde bron, het verschil is de duidelijkheid en de tijdspanne.

Door onduidelijke grafieken te geven kan Meeus een conclusie aan de grafiek verbinden die tegen de conclusie van de bron van de grafiek ingaat. Zo beweert NOAA namelijk dat droogte wel is toegenomen in tegenstelling tot wat Meeus met deze grafiek op Twitter beweert.

Oversimplificatie

Een andere tactiek is dat Meeus de vaak complexe zaken te simpel weergeeft waardoor het onjuist of misleidend wordt. Dit zijn we al tegengekomen bij bespreking van zijn tweede tactiek. Toen versimpelde Meeus de vraag of klimaatwetenschap legitiem is tot Poppers falsificationisme. Een ander voorbeeld zijn Meeus zijn tweets over absolute percentages van CO2, rond de 0,04%, in de atmosfeer, en het daarmee samenhangende verwarmingseffect. Dat zou allemaal zo laag zijn (0,04% en 1% van de zon) dat het lachwekkend zou zijn om dit serieus te nemen. Echter kunnen we met een natuurkundig model berekenen dat al die lage percentages van broeikasgassen een stevig effect op de temperatuur van de aarde hebben. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur van de aarde -19.5ºC zijn, met broeikasgassen rond de 14ºC. Een verschil van zo’n 34ºC. Niet slecht voor een paar percentages broeikasgassen die gezamenlijk plaatselijk niet meer dan 3% van de atmosfeer uitmaken. Alleen absolute percentages geven en dan impliceren dat het geen effect heeft, is te simpel en daardoor geen goede informatie.

Nog een voorbeeld hiervan is deze grafiek over de ontwikkeling van het aantal branden per jaar. Die zou volgens Meeus bewijzen dat de verwachting van een toename van branden door klimaatverandering foutief zou zijn. Wie echter het artikel leest, komt erachter dat er wél een stijging is van het risico van branden. Er zijn meerdere oorzaken voor branden en omdat mensen minder land verbranden zie je een daling, terwijl het risico op branden door klimaatverandering dus stijgt.
Het te simplistisch voorstellen van zaken zien we ook bij zijn opmerking over vulkanen onder West-Antarctica. De vulkanen zouden het smelten veroorzaken terwijl NASA aangeeft van niet. De ijsmassa is namelijk al 30 miljoen jaar oud terwijl die vulkanen er al miljoenen jaren waren. Er is ook geen aanwijzing dat de vulkanen actiever zijn geworden. Daardoor zijn de vulkanen geen oorzaak van het huidige smelten. Ook de simplistische dooddoener dat klimaatverandering van alle tijden is, behoort tot zijn repertoire. Vertelt je niets over de oorzaak van de huidige verandering en hoe erg het is.

Inconsistent

Een laatste observatie is dat Meeus zichzelf tegenspreekt. Zo lijkt het niet uit te maken of een bewering van Meeus tegen een andere bewering van hem ingaat, als het maar tegen de huidige klimaatwetenschap is. Een goed voorbeeld hiervan is zijn beschuldiging dat wetenschappers die in Nature publiceerden niet de WMO definitie van klimaat zouden hanteren in de zin dat het om een tijdspanne van 30 jaar gaat voor gemiddelde weervariabelen. Zelf deelt Meeus echter zee-ijs trends die maar 10 jaar behelsen, temperatuur voor oktober die maar met een gemiddelde van afgelopen 10 jaar werkt en dagelijkse temperatuur-anomalieën. Allemaal niet met gemiddelden over tijdspannes van 30 jaar.

[uit een artikel van Meeus op Opiniez]Tegenspraak door gemiddelden van 10 jaar te nemenIrrelevant, temperatuur van 1 dag is geen klimaat. Omgekeerde wereld

Mensen die zijn misleidende en foutieve berichten doorprikken en uitleggen worden door Meeus steevast beschuldigd van het niet hebben van vakkennis, alarmistisch te zijn en selectief of misleidend te zijn. Kortom Meeus beschuldigt zijn tegenstanders precies van hetgeen hijzelf doet. Meestal wilt hij wel dat zijn weerwoord wordt gepubliceerd of dat er een debat met hem komt. Zo krijgt hij extra aandacht waardoor de Firehose-tactiek kan floreren. Dit is ook de beschermingstactiek die we bij de Gish-Gallop hebben gezien. En mocht Meeus op dit artikel reageren zal de hierboven beschreven voorspelbare reactie waarschijnlijk ook uitkomen.

Ik kan nog vele andere voorbeelden geven van misleidende en foutieve informatie van Meeus. Echter kost het teveel moeite om elke tweet of artikel van hem te behandelen. Dat is nogmaals de tactiek van Firehosing. Ik hoop te hebben aangetoond dat de informatie van Meeus van een lage kwaliteit is en bedoeld is om te verwarren. De kwaliteit is zo laag dat Meeus maar het beste genegeerd kan worden.

Lees ook over Firehosing op Neurologica Blog: How to Combat Firehosing

The post Firehosen met klimaatscepticus Ferdinand Meeus appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (53-2022)

za, 31/12/2022 - 12:48

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Al gezien dat de video's van de presentaties van het afgelopen Skepsiscongres al online staan? Bekijk ze op de website, hieronder een korte impressie:

 

The post De linke weekendbijlage (53-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (52-2022)

za, 24/12/2022 - 16:16

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

 

The post De linke weekendbijlage (52-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

Heel knap: medium voorspelt accuraat de voorspellingen van een concullega!

vr, 23/12/2022 - 13:28

Tal van mediums komen aan het eind van het lopende jaar met voorspellingen voor het jaar dat moet gaan komen. Dit jaar komen de voorspellingen van Craig Hamilton-Parker min of meer al uit voordat dat nieuwe jaar is aangebroken. Zeer accuraat voorspelt hij welke voorspellingen zijn Nederlandse collega een paar weken later zou doen.

De fragmenten van Hamilton-Parker komen uit drie van zijn video's gepubliceerd op 1 & 10 november en 8 december. Van den Broek publiceerde zijn video op 12 december.

 

The post Heel knap: medium voorspelt accuraat de voorspellingen van een concullega! appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (51-2022)

zo, 18/12/2022 - 13:47

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

In haar interview in Skepter vertelde Marieke Kuypers als dat ze zich voor Pointer ging bezighouden met claims uit de wellnesshoek, hier de eerste factcheck:

The post De linke weekendbijlage (51-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (50-2022)

za, 10/12/2022 - 15:06

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Skepter 35.4 – Winternummer 2022

 

The post De linke weekendbijlage (50-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (49-2022)

zo, 04/12/2022 - 12:22

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

 

Skepter 35.4 – Winternummer 2022

 

The post De linke weekendbijlage (49-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (48-2022)

zo, 27/11/2022 - 11:10

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Georganiseerd door de Facebook pagina  Pro Vaccinatie Nederland: Vragenuur corona herhaalprik met GGD arts Putri Hintaran op maandag 28 november 20.00u.

The post De linke weekendbijlage (48-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (47-2022)

zo, 20/11/2022 - 12:29

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Jan Böhmermann neemt de Waldorfscholen onder de loep, in Nederland beter bekent als Vrije Scholen.

The post De linke weekendbijlage (47-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (46-2022)

za, 12/11/2022 - 14:00

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Schrijf je in voor het Skepsiscongres op 19 november!

Er was de afgelopen paar weken veel aandacht voor complotdenker David Icke die naar Amsterdam zou komen voor een toespraak, maar wie kort daarvoor een inreisverbod voor het Schengengebied voor twee jaar is opgelegd. Het Centre for Countering Digital Hate publiceerde in 2020 al een duidelijk rapport waarin de kwalijke praktijken van Icke zijn besproken, maar ze blijken ook een video te hebben gemaakt die het kort samenvat. Vreemd genoeg lijken ze die nooit echt gebruikt te hebben, hij staat wat verborgen op hun YouTube Kanaal.

 

The post De linke weekendbijlage (46-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (45-2022)

zo, 06/11/2022 - 10:43

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Schrijf je in voor het Skepsiscongres op 19 november!

 

The post De linke weekendbijlage (45-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (44-2022)

za, 29/10/2022 - 10:29

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

Schrijf je in voor het Skepsiscongres op 19 november!

 

The post De linke weekendbijlage (44-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (43-2022)

za, 22/10/2022 - 14:24

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

The post De linke weekendbijlage (43-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

De verlate linke weekendbijlage (42-2022)

ma, 17/10/2022 - 14:45

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

En Susan Oliver gaat op dat laatste punt ook in in deze video waarin ze weer eens John Campbell fileert:

The post De verlate linke weekendbijlage (42-2022) appeared first on Kloptdatwel?.

Magische waterbehandeling

do, 13/10/2022 - 06:48

Vorig jaar heb ik me door mijn familieleden laten overhalen om een waterfilter voor de douchekop te bestellen en installeren. De Vitamo Premium Universele 15 Stage – Douchefilter & Extra Filter – Waterfilter Voor Douchekop. De voornaamste reden om dit filter te installeren was omdat het de waterhardheid omlaag kon brengen hetgeen beter zou zijn voor het wassen van het haar. Een oppervlakkige blik op de beschrijving van de inhoud van het filter suggereerde dat zoiets in principe wel mogelijk kon zijn. Het basisontwerp van het filter zag er niet slecht uit, en de installatie was uiterst gemakkelijk (zie hiernaast). Het geïnstalleerde filter leek geen extra drukval te geven aangezien de sterkte van de waterstraal niet merkbaar beïnvloedt werd. De documentatie van het filter vermelde een levensduur van 6 maanden.  Dat leek me echter sterk overdreven gezien de maximale hoeveelheid materiaal die je in dit filter kon installeren. Al met al genoeg reden om eens een kritische blik op dit waterfilter te werpen.

Opbouw van het filter

Het filter is volgens de beschrijving opgebouwd uit dunne lagen van verschillende materialen zoals weergegeven op de verpakking.

In onderstaande tabel worden deze lagen besproken.  Veel van de informatie die de werking van de verschillende materialen beschrijft, heb ik gevonden op de website van Pureshowers.

LAAG MATERIAAL OMSCHRIJVING 1 Roestvrij stalen (RVS) filter Draadgaasfilter 2 Ultra-fijn RVS filter Draadgaasfilter 3 Micro-poreus poly propyleen (pp) katoen “Stoffen” filter. De vezels zijn relatief klein , typisch tussen de 1 en 4 micron. 4 KDF55 Koper/zink adsorbens dat gebruikt wordt voor het afvangen van chloride ionen en zware metalen. KDF 55 is een koper-zink verbinding. 5 Calcium sulfiet CaSO3, is grotendeels onoplosbaar in water. Reageert zeer snel met chloride en chlooramines. Geacht effectiever te zijn dan actieve kool in het verwijderen van chloride en zware metalen zoals lood, kwik, cadmium en aluminium. Volgens de website kan het 99% van de chloride binnen 0,8 s verwijderen. 6 Actieve kool Generiek adsorbent, adsorbeert zeer veel stoffen zowel organische als anorganische. 7 Medicinale steen Schijnt allerlei mineralen te bevatten en af te scheiden die het menselijk lichaam nodig heeft zoals Kalium, Natrium, Fosfor, Zink, Strontium, etc. 8 Keramische ballen Schijnen te moeten functioneren als een keramisch filter, waarmee je bv bacterien kunt affiltreren (de porie diameter moet dan  < 0,22 um zijn 9 Gemineraliseerde ballen Dit schijnen Ver-Infra-Rood (FIR) gemineraliseerde ballen te zijn die de gezonde eigenschappen van ver-infrarood-moleculen combineren met de filter eigenschappen van keramische ballen.  Worden geacht zware metalen te verwijderen, het water zachter te maken en bacterien te doden. 10 Magnetische energie ballen Magnetische energie ballen  vergroten de negatieve lucht ionen en zuurstof in water waardoor je huid en haar gezonder worden. 11 Vitamine C Ascorbinezuur (Vitamine C) neutraliseert  chlooramines en chloride. Wordt ook geacht de veroudering van de huid tegen te gaan. 12 Alkalische ballen Alkalisch water Calcium keramische ballen bevatten natuurlijke mineralen die het water versterken en revitaliseren. Door de concentratie van  Ca+ in the water te vergroten kan de pH van het water in de range 7-11 gebracht worden. De calcium ionen worden geabsorbeerd door het menselijk lichaam. 13 Micro-poreus pp katoen Stoffilter 14 Ultra-fijn RVS filter Draadgaasfilter 15 RVS filter Draadgaasfilter

Mijn ogen doen pijn na het lezen van de informatie die hier gepresenteerd wordt. Vooral de beschrijvingen  van de “mineralized balls”, “alkaline balls”, “magnetic energy balls” en “medical stone” roepen hoofdpijn op. Het zijn wetenschappelijk klinkende maar uiteindelijk nietszeggend verhaaltjes. Van calciumsulfiet en Vitamine C verwacht je trouwens dat ze uiteindelijk gewoon oplossen in water. Actieve kool kan weliswaar verontreinigingen adsorberen maar de capaciteit is beperkt, en verdringing van geadsorbeerde componenten kan niet uitgesloten worden.
KDF-55 is op zich een interessant materiaal. Volgens de literatuur is  het een koper/zink adsorbens dat gebruikt wordt voor het afvangen van chloride ionen en zware metalen. Sommige van de materialen lijken elkaar tegen te werken. Vitamine C verlaagt bijvoorbeeld de pH terwijl de alkalische ballen die weer zouden moet verhogen. Het is me ook niet duidelijk hoe een keramisch filter in deze configuratie nog bacteriën kan verwijderen. Het water slipt namelijk gewoon langs de ballen.
Al met al is het filter gevuld met een vreemde mix van materialen, sommige nietszeggend maar enkele die wel degelijk de water kwaliteit zouden moeten kunnen beïnvloeden.

Ik heb een filter na gebruik geopend (zie hiernaast) en daarbij valt op dat de materialen al aardig door elkaar gehusseld zijn en geen mooie lagen vormen, hetgeen de functionaliteit niet ten goede komt. Ook valt op dat er maar een enkel RVS filter geïnstalleerd is en niet twee zoals op de verpakking aangegeven was.

Ik heb de inhoud van het filter in wat petrischalen uitgegoten en vervolgens een poging gedaan om de verschillende materialen te identificeren (zie hieronder). Helemaal zeker ben ik me niet altijd van de identificatie aangezien de beschrijvingen niet altijd even duidelijk zijn.

Aan de sortering kan je zien de verpakking niet helemaal overeenkomt met de inhoud. Een probleem  is de identificatie van de KDF-55. Vanuit de kleur beschreven zou dat de lichtgele zeer kleine korrels moeten zijn. Die deeltjes zien er echter nogal harsachtig uit en lijken meer op een ionenwisselaar. Zet je even de vlam van een Crème Brûlée brander op deze deeltjes dan kleuren ze zwart (verbranding), smelten en geven een typerende stank af hetgeen er op duidt dat we inderdaad met een hars te maken hebben en niet met een Cu/Zn verbinding, Daarnaast kan je ook beschrijvingen vinden die de donkerbruine korrels als KDF-55 aanduiden. Een simpele test met een magneet laat zien dat er geen magnetische materialen in het filter zitten. Microscopisch onderzoek van het pp katoen filtermateriaal bevestigt dat het is opgebouwd uit een kunststofachtig materiaal en niet uit natuurlijk katoen.

Met de gevonden materialen kun je geen 15 lagen bouwen maar hoogstens 12 (inclusief de filters), hetgeen afwijkt van wat er op de verpakking vermeld staat.

Praktische evaluatie van de werking van het filter

Na een maand voeg ik me af ik niet zou kunnen meten of het filter invloed heeft op de waterkwaliteit. Ik heb een paar middelen tot mijn beschikking waarmee ik snel een paar tests kan uitvoeren. Een Xiaomi TDS test pen waarmee je de concentratie “Total Dissolved Solids” kan meten (een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste stoffen die ionen produceren), pH test strips en Hardheidsbepalings strips (Duitse hardheid dH, in Nederland 1 dH = 10 mg (0,1783 mmol) CaO per liter). De TDS pen werkt volgens het principe van geleidbaarheidsmeting, de geleidbaarheid van het water is dan een maat voor de hoeveelheid opgeloste materialen (mg/l = ppm, parts per million). De monstername voer je uit door de kraan even te laten doorspoelen, het monsterpotje enkele malen om te spoelen, vervolgens het monsterpotje te vullen, de sticks en strips in het water te dompelen en de resultaten af te lezen. Als referentie heb ik een watermonster uit een andere kraan op de badkamer genomen. Deze eerste  resultaten zijn samengevat in de volgende tabel.

Na enige maanden op  5-12-2021 KRAANWATER FILTERWATER [Xiaomi] TDS (ppm)

263

269

285

277

pH 7 7 Hardheid (dH)

< 5

< 3

< 5

< 3

Deze resultaten laten zien dat het filter nagenoeg geen invloed uitoefent op de gemeten parameters.  De TDS waardes suggereren dat er wat materiaal los komt uit het filter alhoewel je je kunt afvragen of deze verschillen wel relevant zijn. Volgens de bij de pen geleverde documentatie is water met een TDS < 300 ppm nog steeds van uitstekende kwaliteit.

De met de teststrips gemeten hardheid is erg laag. De hardheid van het water in Nederland licht typisch in de range 6-10 dH. Voor Hoofddorp (waar ik woon) is een waarde van ca. 8 dH gerapporteerd in het 2de kwartaal van 2021, hetgeen  overeenkomt met zacht water. Mijn test strips geven beduidend lagere waardes aan hetgeen mij na de eerste meting deed besluiten om de meting over te doen met andere strips, met hetzelfde resultaat (deze strips waren apart verpakt).

Nu kan je denken dat het filter na een maand gewoon uitgewerkt is en daarom geen invloed meer kan uitoefenen op de waterkwaliteit. Bij de bestelling werd echter een tweede filter meegeleverd hetgeen het mogelijk maakte om de test procedure wat te verfijnen door het water te bemeten kort nadat het filter uitgewisseld is en een controle na een nacht (met enkele douchebeurten) uit te voeren. Voor de zekerheid heb ik bij AliExpress nog een tweede testpen besteld die ook de temperatuur van het water meet. Ook heb ik Chloride teststrips verkregen. De resultaten van deze metingen zijn samengevat in de volgende tabellen en figuren.

Direct na uitwisselen filter op
22-08-2022
KRAANWATER FILTERWATER [Xiaomi] TDS (ppm) 281 284 [TVIRO] TDS (ppm) 248 275 [TVIRO] Temperatuur (oC) 26 27 pH 7 7 Hardheid (dH) 15 - 20 <15 - 20 Chloride (mg/l) 0 0

 

Na een nacht  op  23-08-2022 KRAANWATER FILTERWATER [Xiaomi] TDS (ppm) 290 288 [TVIRO] TDS (ppm) 267 264 [TVIRO] Temperatuur (oC) 25 26 pH 7 7 Hardheid (dH)  15 - 20 15 - 20 Chloride (mg/l) 0 0

Figuur hiernaast: metingen van pH, Chloride en TDS (links kraanwater, rechts filterwater)

Ook deze resultaten laten zien dat het filter nagenoeg geen invloed uitoefent op de kwaliteit van het kraanwater. Typerend is wel dat de hardheid van het water in de meetperiode veel hoger is dan gerapporteerd voor Hoofddorp in 2022. PWN levert in heel Noord-Holland drinkwater met een gemiddelde hardheid van 7,9 graden Duitse Hardheid (dH) (zacht drinkwater). De gemeten waarden liggen beduidend hoger (hard drinkwater).

Theoretische evaluatie

Gegeven het feit dat het filter materialen bevat die in principe wel degelijk wat invloed kunnen uitvoeren op de waterkwaliteit begon ik me als procestechnoloog af te vragen of dit systeem wel kan werken. Op basis van de ontwerpregels die voor dit soort systemen gelden kunnen we  een evaluatie uitvoeren.

Indien je dergelijke systemen ontwerpt voor het verwijderen van verontreinigingen uit de gas of de vloeistoffase dan moet je rekening houden met het pad dat een te verwijderen molecuul doorloopt. De materialen die je gebruikt zijn zeer vaak bolvormig en zien er zeer solide uit. Hoewel stevig zijn ze ook zeer poreus, opgebouwd uit macro- en microporiën die uiteindelijk toegang geven tot de moleculaire structuur. Dit resulteert in materialen met een zeer groot oppervlak (ordegrootte van 50 tot 1000 m2/g). Een groot oppervlak is noodzakelijk om voldoende opnamecapaciteit in een relatief klein volume te krijgen. Het volgende figuur geeft schematisch het pad weer dat een deeltje doorloopt vanuit de bulkfase (vloeistof of gas) totdat het een adsorptiesite bereikt (in dit geval is een zeolitische moleculaire structuur weergegeven).

Het pad vanuit de bulkfase tot de filmlaag is volledig willekeurig en de reden daarvoor is dat een molecuul voortdurend botst met andere moleculen in de bulkfase, in dit geval watermoleculen. Na passeren van de filmlaag zal het molecuul eerst van de macro- poriën naar de microporiën migreren (gevuld met water) alvorens de  moleculaire structuur te bereiken waar de adsorptie kan plaatsvinden. In het begin zal alleen de buitenlaag van de bol verzadigd zijn maar naarmate de tijd vordert zal een deeltje steeds dieper in de bol moeten dringen om een adsorptiesite te kunnen vinden.

Al deze stappen vertegenwoordigen een bepaalde weerstand die een molecuul moet overwinnen om aan een adsorptiesite te kunnen binden en het overwinnen van weerstand kost tijd.  Voor dergelijke systemen spreken we dan van de contacttijd oftewel de hoeveelheid tijd dat het stromende water in het filter aanwezig. Er zijn enkele vuistregels voor de benodigde contacttijd waarbij je grofweg kan zeggen dat als de reacties in de gasfase plaatsvinden je een minimum contacttijd van seconden nodig hebt, terwijl je in de vloeistoffase een minimum contacttijd van minuten nodig hebt.  Dat laatste kan je je goed voorstellen als je je realiseert dat er binnen een bepaald volume meer moleculen aanwezig zijn in de vloeistoffase dan in de gasfase. Een molecuul zal dan vaker botsen met watermoleculen en heeft daardoor meer tijd nodig om op een specifiek plaats te komen. Voor het gebruik van actieve kool in de waterreiniging hanteert men typisch een contacttijd tussen de 6 en 30 minuten; langere contacttijden als je een groter opname capaciteit nodig hebt (je stopt dan meer adsorbent in het filter).

De contacttijd voor dit filter kan je vrij gemakkelijk uitrekenen door de waterflow te meten. Die bepaal je door te meten hoe lang het duurt om een bak te vullen met water en vervolgens door weging de hoeveelheid opgevangen water te bepalen. Voor mijn douche berekende ik een waterflow van 0,1 l/s. Het filter heeft een hoogte van 6,7 cm en een diameter van 6 cm. Dat geeft een volume van 189 cm³ (ongeveer 0,19 l). De contacttijd voor het gehele filter is dan Volume/flow = 0,19/0,1 = 1,9 s. Het filter is echter opgebouwd uit 8 lagen adsorbent en 2 pp katoen filters. Negeren we de filters en nemen we aan dat de lagen allemaal even hoog zijn dan spreken van een contacttijd per laag van 0,19/8/0,1 = 0,23 s per laag. Dat is zelfs lager dan het getal van 0,8 s dat opgegeven is voor calciumsulfiet (zie de eerste tabel).

Een andere factor die een rol speelt is de hoeveelheid verontreinigingen die in de bulkfase (water) aanwezig zijn. Is de hoeveelheid, de concentratie, hoog dan is er een grotere kans dat een verontreiniging het adsorbent binnen dringt en afgevangen wordt. Bij een lagere concentratie is die kans kleiner. Bij een hogere concentratie is de drijvende kracht groter, zeggen chemici dan. Het drinkwater in Nederland is echter zeer schoon. Als je over echte toxische verontreinigingen spreekt dan gaat het niet over concentraties op ppm niveau (parts per million = mg/l) maar op ppb niveau (parts per billion = ug/l) of zelfs ppt’s (parts per trillion). Het mag duidelijk zijn dat voor dergelijke verontreinigingsconcentraties de drijvende kracht erg laag is. De enige manier om dat enigszins op te vangen is door meer adsorbent te installeren dus de contacttijd te verhogen.
Al met al kan je op basis van deze meer theoretische evaluatie alleen maar concluderen dat deze douchefilters niet kunnen werken.

Conclusies

Op basis van enkele metingen en ook de meer theoretische evaluatie kunnen we concluderen dat dergelijke douchefilters geen significante invloed hebben op de kwaliteit van het water. Weggegooid geld dus.

Nawoord

Veel mensen weten wel dat de kwaliteit van het drinkwater in NL zeer hoog is. Je kan zelfs stellen dat het water dat uit de kraan komt in NL zuiverder is (minder verontreinigingen bevat) dan water dat je in plastic flessen koopt (bv doordat er weekmaker uit het plastic komt). Een van de laatste stappen in het waterzuiveringsproces is het blootstellen aan UV licht en het toevoegen van een minimale hoeveelheid chloor waardoor de allerlaatste biologische verontreinigingen (met concentraties op ppb niveau) vernietigd worden. Dit alles in tegenstelling tot ervaringen die je kan hebben in het buitenland. Water dat daar uit de kraan komt kan naar chloor smaken en ruiken. De reden daarvoor is dat de kwaliteit van het leidingenwerk daar suboptimaal is. Gebroken en lekkende leidingen kunnen resulteren in stilstaand water waarin microrganismen kunnen groeien, resulterende in ziekmakend water. Om dit probleem te ondervangen voegen ze een (kleine) overmaat aan chloor toe om er zeker van te zijn dat het water dat uit de kraan komt nog steeds vrij is van microorganismen, maar het gevolg daarvan is dat het water naar chloor kan ruiken en smaken.

The post Magische waterbehandeling appeared first on Kloptdatwel?.

De linke weekendbijlage (41-2022)

za, 08/10/2022 - 06:28

Vaak komen we zaken op internet tegen die niet groot genoeg zijn om een heel stuk over te schrijven of soms hebben we daar de tijd niet voor. In deze rubriek delen we een verzameling interessante of gewoon vermakelijke berichtjes van de afgelopen week met de lezers van Kloptdatwel. Leesvoer voor in het weekend!

The post De linke weekendbijlage (41-2022) appeared first on Kloptdatwel?.